Започна реконструкцията на бул. „Трети март“

0
558

Първата копка по реконструкцията, рехабилитацията и модернизацията на булевард „Трети март“ беше направена днес в Русе.

Проектът включва реконструкция и модернизация на 3.1 км. от ключовия за града бул. „Трети Март“ и свързания с него Сарайски мост, които са основна входно-изходна точка за населеното място от главните пътища, свързващи Русе с Велико Търново и Русе със столицата. Ще се реконструират пътните платна на булеварда, както и пътните връзки при пътен възел „Сарая“. Ще се изградят трасета за движение на велосипеди, а в зоната на кръстовищата, пешеходните и велосипедни пресичания ще бъде осигурена достъпна среда. Планирано е подобряване на осветеността на булеварда и изграждане на допълнителни елементи за повишаване нивото на пожарната безопасност. Ще бъде изпълнена изцяло нова сигнализация с пътни знаци и маркировка, а освен това ще бъде изграждана и система за видеонаблюдение и следене на трафика.

Проектът се осъществява в партньорство с Окръжен съвет – Гюргево в рамките на Програма „INTERREG V-A Румъния-България“ 2014-2020 г., изпълнението трябва да приключи за 36 месеца

На церемонията присъстваха областният управител на Област Русе Галин Григоров, кметът на Община Русе Пенчо Милков, председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев, както и екипа по изпълнение на проекта от българска страна.