Вдигат наемите на общинските обекти в Русе

0

Наемите на общинските обекти в Русе да бъдат повишени. Това предлага кметът Пенчо Милков в докладна записка до общинския съвет.

Предложението е увеличението да бъде средно 22,9 на сто, толкова, колкото според изчисленията на общинските експерти е натрупаната инфлация да последните 12 години, откогато не са повишавани цените. „Реалната пазарна наемна цена на имотите е шест пъти по-висока“, било становището на лицензиран оценител, натоварен от Общината да извърши пазарен анализ на пазара.

Според общинската администрация, предложеното увеличение е възможно най-щадящото, и няма да се отрази сериозно върху наемателите и в същото време носи 200 000 – 250 000 лв. годишно в общинската хазна.

Предлага се също градът да бъде разделен на 6 търговски сектора, в които да има различни наемни цени. Най-високи ще бъдат наемите на имотите в центъра и най-евтини – в крайните квартали.

 

 

І  СЕКТОР

Идеален център, Център, Ялта, Парк на Възрожденците:

/От ул. „Независимост“ по бул. „Съединение“ до ул. „Св. Наум“, ул. „Св. Наум“ до ул. „Солун“, ул. „Солун“ до бул. „Липник“, бул. „Липник“ от кръстовището с ул. „Солун“ до бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Ген. Скобелев“ до ул. „Николаевска“, ул. „Николаевска“ до ул. „19-ти Февруари“, по ул. „19-ти февруари“ до ул. „Пристанищна“, ул. „Пристанищна“ до  бул. „Придунавски“, бул. „Придунавски“ до ул. „Независимост“/

ІІ  СЕКТОР Широк център, Хъшове, ЦЮР, КООП пазар:

/ На север до бул. „ген. Скобелев“, бул. „Липник“ до кръстовището с ул. „Лозен планина“; На изток – ул. „Лозен Планина“, ж.п. линия; На запад – ул. „Стефан Стамболов“; На югоизток –  ул. „Шипка“ от ж.п. прелеза към бул. „Цар Освободител“, бул. „Цар Освободител“; На юг – бул. „Мидия енос“/

Възраждане, Алеи Възраждане, Парк на младежта:

/от ул. „Братя Обретенови“ до Парк на Младежта,  „Алеи възраждане“ до бул. „Тутракан“, по ул. „Цветница“ до ул. „Тулча“,  по бул. „Родина“ до ул. „Солун“, на изток от ул. „Солун“ до ул. „Свети Наум“, на североизток от ул. „Свети Наум“ до  бул. „Съединение“, на изток от бул. „Съединение“ до ул. „Независимост“, източно от ул. „Независимост“ до ул. „Братя Обретенови“./

ІІІ   СЕКТОР Здравец, Здравец изток, Здравец север 1 и 2, Родина 1,2,3,4, Цветница, Веждата, Мидия енос, Дружба 1, 2 и 3, Чародейка (север, юг), Мальовица.

/Обектите извън границите на  промишлените зони на града и описаните в сектор I и II/

ІV   СЕКТОР Източна промишлена зона, Западна промишлена зона, Нова промишлена зона, Средна Кула, Долапите, Образцов чифлик, ДЗС, населените места Мартен, Ново Село, Николово, Червена вода, Басарбово
V   СЕКТОР Обекти в останалите населени места в Община Русе

МЕСЕЧНА наемна цена в зависимост от зоната и предназначението на оекта:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  НА  ОБЕКТА

МЕСЕЧНА наемна цена на кв.м ИЛИ НА ДКА площ  за сектор – лева:
І ІІ ІІІ ІV V
1 2 3 4 5 6
1.Магазини за хранителни стоки, промишлени стоки, книжарници, смесени магазини 7,91 4,74 3,83 3,16 2,40
2. Аптеки, дрогерии 7,91 4,74 3,83 3,16 2,40
3. Заведения за обществено хранене и сладкарници без алкохол 5,67 4,74 3,83 3,16 2,40
4. Заведения за обществено хранене и сладкарници с алкохол 7,91 5,67 4,51 3,83 2,95
5.Нощни заведения и сладкарници с ненормирано работно време. 11,07 6,58 5,21 4,51 3,40
6. Ателиета за услуги:
6.1. фризьорски и козметични; 2,61 2,08         1,82            1,57           1,04
6.2. бръснарски, 2,08 1,82 1,46          1,20      0,91
6.3. шивашки, обущарски; 2,08 1,82 1,46          1,20      0,91
6.4. фотоуслуги 4,33 3,67 3,02 2,38 1,73         
6.5. ремонт на битова, радио,  електронна техника и часовници 3,13 2,61 2,24 1,83 1,43
6.6. авторемонтни и   автотенекеджийство; 4,69 3,92  3,29           2,67 2,04          
6.7. технически преглед на автомобили; 3,13 2,61      2,24                   1,83    1,43    
6.8. дърводелски, ключарски, бижутерски; 3,13 2,61      2,24                  1,83      1,43    
6.9. стъклопоставяне 2,61 2,08 1,82 1,57         1,04
7.  Здравни кабинети –лекарски, стоматологични, зъботехнични 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
 

8. Кантори:

 

8.1. юридически 7,91 6,58 5,21              4,52           3,40
8.2.  проектантски 6,78 5,67 4,52 3,83 2,95
8.3. счетоводни 5,67 4,74 3,83 3,16 2,40
9.  Банки, обменни бюра, банкомати 15,82 8,48 6,91 5,67 3,83
10.Заложни къщи 15,82 7,56 6,11      4,99       3,83
11.Игрални зали и помещения за хазартни игри. 31,63 7,56 6,11 4,99 3,83
12. Помещения за билярд, моникс, карти, шах, табла. 5,67 4,74 3,83 3,16 2,40
13. Тотализатор 5,67 4,74 3,83 3,16 2,40
14. Офис и административни помещения. 4,52 3,83 2,95  2,48       1,79    
15.Производствени помещения. 2,73 2,26 1,93 1,59 1,23
16. Ателиета за културни и художествени дейности                       –––   ––       –––    –-

16.1. Изложбена зала на ул.   “Борисова”№6

 1,13 0,91 0,77 0,68 0,45
0,01         –     –        –
17. Частни учебни заведения 2,05 1,63 1,39 1,23 0,82
18. Студентски и ученически столове и общежития.  0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
19. Клубове на общ. организации, движения и юридически лица с нестопанска цел, включително с административно предназначение.

 

0.88 лв. 0.70 лв. 0.61 лв. 0.52 лв. 0.44 лв.
20. Клубове на организации, сдружения и фондации, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ за  осъществяване на обществено полезна дейност в полза на развитието на науката на територията на Община – Русе 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
21. Складови и обслужващи помещения за обекти 70% от цената на основната площ

 

22. Сервизни помещения за обекти 50% от цената на основната площ

 

23.Самостоятелни складове:
– покрити 1,13 0,91    0,77   0,68  0,45   
– открити 0,45 0,39 0,28 0,22 0,18
24. Гаражи и гаражни клетки. 0.80
25. Платени паркинги: 1,39
26. Помещения за религиозни дейности на официално признати вероизповедания 1,59
27. Терен за автомивки  4,52 3,83          2,95 2,13     1,54  
28. Терен за автокъщи  2,26 1,89        1,55 1,28 0,91
29. Дворни места в регулация на населените места на дка годишно.   113,10 95,00 76,91 63,34                     45,24            
30

 

 

 

 

 

30.1. За поставяне на един брой автомат за топли и безалкохолни напитки, закуски, сладоледи, машини за пуканки, понички и др.с площ 1,00кв.м. в сгради 1,60лв./кв.м./ден
в/у терени 1,23лв./кв.м./ден
30.2. Фирмени хладилни витрини за сладолед, щандове за царевица, ядки  и др.с площ над 1,00кв.м. 0,61лв/кв.м./ден
30.3.Мобилни фургони за скара, печени пилета и др. 0,61лв/кв.м./ден
31.Базови станции на далекосъобщителни оператори  27,75 23,33        18,88 15,42 11,55
32.Рекламни съоръжения –                                (пана за плакати –               билбордове, информационни табла над 3,00кв.м.) 18,98 лв./кв.м. изобразителна площ
33. Преместваеми обекти, общинска  собственост /павилиони/, монтирани върху общински терени – площади и други места, върху които са организирани базари 2,00лв./кв.м. /ден

 

34. атракциони- люлки, надуваеми батути и др.панаирни съоръжения 0,43лв./кв.м./ден
35.1. Язовир и микроязовири с площ до    50,00 дка 24,58
35.2. Язовири и микроязовири с площ над 50,00 дка 18,44