Увеличават отсъствията на децата в детските градини и подготвителните групи

0
401

Очаква се в близките дни броят на отсъствията на децата в детските градини и подготвителните групи по уважителни причини да бъдат увеличени от 10 на 20.

Причината е че съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/21 г. в условията на COVID-19, детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната. Затова е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и за тях има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.

В случаите, при които присъствието на децата е невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) родителите могат да изберат самостоятелна организация.

За да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, родителите трябва да подадат заявление до директора на детската градина съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование.