РИОСВ не установи повишена запрашеност на въздуха през ноември

0
Няма превишения на нормата за запрашеност

През месец ноември няма превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10), в гр. Русе. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите, базирайки се на данните от Автоматичната измервателна станция на ИАОС „Възраждане“, разположена в централните части на града.  Средноденонощната норма  за този показател е  50 µg/m3, а отчетените стойностти варират от 21.75до 44.41 микрограма на кубичен метър.

От началото на годината до настоящия момент има отчетени 31 дни с превишения на този показател. Съгласно българското законодателство разрешените дни с превишения са 35. За сравнение – през октомври миналата година те са били 52. 13 от регистрираните превишения на фините прахови частици в Русе тази година се дължат на случаите на изгаряне на следжътвени остатъци в съседна Румъния и преобладаващата западна посока на вятъра, предпоставяща  пренос на емисии и сажди към Русе.

За град Силистра от началото на годината има регистрирани само 5 превишения. Отчетената средномесечна концентрация на атмосферния замърсител остава трайно ниска – 22.67.

Данните за качество на атмосферния въздух и месечните справки за нивата на фините прахови частици се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе.