Община Русе няма предвидени средства за изграждане на достъпна среда в училищата

0

В бюджета на Община Русе за 2021 г. не са предвидени финансови средства за изграждане на достъпна среда до всички етажи, кабинети и санитарни помещения в училищата на територията на общината.

Това стана ясно по време на днешното заседание на Общинския съвет. Липсата на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до образователните институции е сериозен проблем, който може да затрудни обучението на част от децата и младежите в Община Русе, включително и да доведе до отпадането им от учебния процес.

В тази връзка, по предложение на общинския съветник Владо Владов, беше създадена работна група, която да проучи в кои русенски училища може да бъде изградена такава, както и да проучи вариантите на финансиране, проектиране и изграждане

Работната група следва да включва представители на общинска администрация, общински съветници, директори на общински училища и представители на териториалната администрация към Министерство на образованието и науката.

Осигуряването на достъпна среда в поне 4 училища е постижима цел до края на настоящия мандат, категоричен е вносителят на предложението.