Нова заповед на здравния министър спира плановия прием в болниците

0
414

Лечебните заведения в областите със заболеваемост над 120 души на 100 хил. население преустановяват плановия прием и плановата оперативна дейност. Всички лечебни заведения в съответните области са задължени да разкрият Covid структури с минимум 10% от общия брой легла, с които разполагат.

Това нарежда  в най- новата  си заповед министърът на здравеопазването  проф.Костадин Ангелов,   Заповед № РД-01-619/23.10.2020 г. 

Заповедта влиза в сила от 25 октомври (неделя)и засега ще е  в сила  до 30 ноември..

В болниците в областите със заболеваемост от 60,0 до 119,9 души на 100 хил. население се преустановява плановата оперативна дейност. Тези лечебни заведения са задължени да разкрият Covid структури с минимум 5% от общия брой легла, с които разполагат.

Забраната за планов прием и планова оперативна дейност, не се отнася за извършването на дейностите, свързани с:

трансплантацията на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода.

В същата заповед се посочва още, че областните управители и органите на местно самоуправление създават необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки, както и че имат право да въвеждат допълнителни мерки.