Наближава крайният срок за плащане на местните данъци

0
102

На 31 октомври изтича крайният срок за плащане на местните данъци – за недвижими имоти и за моторни превозни средства.

Ако собствениците пропуснат да направят това, върху дължимите суми ще започнат да се начисляват законните лихви. Първите вноски на тези два данъка трябваше да се внесат до 30 юни, а до края на този месец е срокът за втора вноска.

За плащане на такса битови отпадъци крайният срок е 30 ноември. Първите две вноски тази година трябваше да се внесат най-късно до 30 юни и 30 септември. След тези дати започна да се начислява съответната лихва по закон.