Класиранията за прием в детските ясли продължават

0
139

Класиранията за прием в детските ясли на територията на Община Русе ще продължат след отмяната на извънредната епидемична обстановка, съобщават от общинската администрация.

До 14 юни служителите от отдел „Обществено здраве“ извършват предварително проучване сред родителите, чиито деца са посещавали детските ясли и са участвали в предходните класирания. Анализът на събраните данни ще даде информация колко са свободните към момента места и ще спомогне за планирането на класиране, съобразено с обявения график.

От Община Русе припомнят, че системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски заведения на територията на Община Русе е отворена и родителите имат възможност да се регистрират или да редактират заявленията си за предстоящите класирания.