Георги Георгиев за втора мандат начело на Окръжната прокуратура в Русе

0
за втора мандат начело на Окръжната прокуратура в Русе

Прокурор Георги Георгиев е избран за втора мандат начело на Окръжната прокуратура в Русе, съобщи пресцентърът на държавното обвинение.

На заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет кандидатурата на г-н Георгиев е била подкрепена от 7 от общо 8 члена на колегията.

При изслушването членовете на ВСС са посочили, че прокурор Георгиев има безспорно успешен мандат като ръководител на Окръжната прокуратура в Русе. Доказал е отлични качества като прокурор, който се ползва с изключителен авторитет сред колегите. Като административен ръководител е успял да наложи не само положителна промяна и да надгради всички положителни практики, но и да внесе спокоен и балансиран подход на управление, довел до много добри резултати. Доказал се е в работата с професионализъм, отлична стиковка и начин на организацията при разкриване на тежки престъпления.

Георги Георгиев има над 21 години юридически стаж в съдебната власт като прокурор. Започнал е работа през 1998 г. като съдебен кандидат в Окръжен съд – Русе. Година по-късно е младши прокурор в Районна прокуратура – Русе. През 2001 г. започва работа като прокурор в Районна прокуратура – Русе. През 2006 г., с решение на Висшия съдебен съвет, е назначен за заместник на административния ръководител – зам. районен прокурор в същата прокуратура. През 2010 г. с решение на ВСС е избран за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Русе, като заема тази длъжност до 2014 г., когато става административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе. Има ранг „прокурор във Върховна касационна прокуратура и Върховна апелативна прокуратура“. Многократно е награждаван за професионалната си дейност.