Европейски ден на работодателя в Русе

0
22

Събитието, което се провежда за първи път и е по инициатива на мрежата на Европейските обществени служби по заетостта, ще бъде във вторник, 12 април и ще протече под  мотото „Силно партньорство за успешен малък и среден бизнес!”

Европейският ден на работодателя ще започне в 10.00 ч. и ще се проведе във Военния клуб, ул. “Одрин” № 4. Ще участват работодатели от микро-, малки и средни предприятия, социални партньори, висши учебни заведения, държавни институции и търсещи работа лица, които ще могат „лице в лице” с работодателите да се информират и договорят за заемане на предложените работни места.

Освен в Русе провеждане на трудови борси ще има още в София, Пловдив и Бургас.

Европейският ден на работодателя се провежда във всички европейски страни. Организира се от обществената служба по заетостта на всяка държава-членка, като се акцентира върху националните приоритети в областта на заетостта и пазара на труда. Инициативата включва събития, свързани с насърчаване участието на работодателите при осигуряване на заетост и интегриране на безработните лица на пазара на труда. Фокусът тази година е върху малките и средни предприятия и има за цел да насърчи сътрудничеството между работодателите и обществените служби по заетостта.