Двама заместник-председатели на Общинския съвет в Русе

0
1239
Двама заместник-председатели
Снимка: Архив

Общинският съвет на Русе ще има двама заместник-председатели. Това става ясно от докладна записка на председателя му Иво Пазарджиев, която ще бъде разгледана на предстоящото в четвъртък, 5 декември „устройствено“ заседание на Общинския съвет. Все още не е оповестено публично кои са предложенията на групите съветници, най-вероятно те ще станат известни по време на самото заседание, което ще бъде излъчено директно по телевизия ТВН. Предполага се, че те ще бъдат от двете най-големи групи общински съветници – на ГЕРБ и БСП.

Съгласно Правилника Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе заместник-председателите се избират с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.

Общинските съветници ще бъдат ангажирани в 12 постоянни комисии:

 • по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм – 11 члена
 • Бюджет и финанси – 13 члена
 • по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението – 13 члена
 • по териториално устройство и строителство – 9 члена
 • Образование, наука и иновации – 13 члена
 • Здравеопазване и социална политика – 9 члена
 • Култура и религиозни въпроси – 9 члена
 • Екология – 11 члена
 • Младежта и спорта – 13 члена
 • Законност, обществен ред и сигурност – 9 члена
 • Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество – 11 члена
 • Комисия по етика – 9 члена

В тях двете най-големи групи – на ГЕРБ и БСП, ще имат по 4 председателски места,, ВМРО – две, СДС /СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21/ и ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ – по едно.

За председатели на комисиите са предложени (по реда на комисиите): Пламен Цветков (ПАТРИОТИТЕ – ВМРО); Йорданка Даневска (ГЕРБ); Йовчо Смилов (БСП); Иван Петров Иванов (ГЕРБ);  проф. Христо Белоев (БСП); Теодора Константинова (ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ); Росица Георгиева (ПАТРИОТИТЕ – ВМРО); Стоян Христов (ГЕРБ); Пламен Рашев (БСП); Елеонора Николова (СДС /СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21/); Наталия Кръстева (ГЕРБ); Косю Станев (БСП)

Както и досега, редовните заседания ще се провеждат веднъж месечно. През декември старейшините ще заседават на 16-ти, а през първите три месеца на 2020 г. – на 23 януари, 20 февруари и 19 март.