До седмица казват кой оцвети Русенски Лом

0
147

До седмица ще стане ясно кой е причинил днешното оцветяване на водите на река Русенски Лом, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Експерти на инспекцията са взели проби отпадъчни води от изхода на канализационен колектор „Трети март“ в Западна промишлена зона, след подаден сигнал за изтичане на оцветени води в реката. На проверката са присъствали представители на „ВиК“ ООД – гр. Русе, които експлоатират  канализационния колектор.

В момента на проверката са констатирани мътнобели води. Пробите ще бъдат анализирани от Регионална лаборатория – Русе при ИАОС по показатели активна реакция (pH), неразтворени вещества, химична потребност от кислород и феноли (летливи). Тези контролирани показатели са определени в разрешителното за заустване на ВиК оператора.

Извършен е и оглед на пречиствателната станция на „Оргахим“ АД. Към настоящия момент станцията все още не е въведена в редовна експлоатация, но се използва периодично, при събиране на определени количества отпадъчни води. Проверката на дружеството ще продължи и идната седмица.