Бизнесът с осезателно присъствие в средното образование в Русе и региона

0
129
Все по-ясно се усеща присъствието бизнеса в средното образование

Все по-ясно се усеща присъствието бизнеса в средното образование – както при неговото планиране, така и при осигуряването на възможности за провеждане на ученически практики. Това стана ясно по време заседанието на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, основен акцент в което беше план-приемът за учебната 2019/2020 година в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища в област Русе.

През новата учебна година приемът за Русе се предвижда да се осъществи в 139 паралелки. 58, от които 23 за профилирано обучение и 35 за професионално ще бъдат в училищата в Русе, а за областта съответно ще бъдат 28 и 43. Общият брой ученици, които се очаква да завършат основно образование е 1660.

За първи път в предложението за държавен план-прием са включени нови професии и специалности, като полиграфия, която ще се преподава в ПГДВА „Йосиф Вондрак“, като тя е защитена и ще се предлага в дуална система на обучение. Нови специалности са също промишлена естетика и дизайн, която е с очакван недостиг и защитената металообработващи машини. Прием и по двете специалности ще бъде осъществяван в ПГПТ „Атанас. Ц. Буров“. За първи път учениците след 7-ми клас ще могат да се обучават и по икономическа информатика в ПГИУ „Елиас Канети“.

Част от специалностите, които са защитени или такива с неочакван недостиг ще се предлагат в дуална форма на обучение, като на практика по този начин на учениците се осигурява достъп до реална работна среда.

Промяна се прави и при приема в 5-ти клас, като вместо досегашната 1 паралелка в МГ „Баба Тонка“ учениците след 4-ти клас, чиито очакван брой е 52-ма, ще могат да кандидатстват вече в 2 паралелки