Академичен „Оскар“ за направление „Социални дейности“ към РУ

0
125
Академичен „Оскар“

С академичен „Оскар“ беше отличен Русенският университет на церемония по награждаване на висшите учебни заведения в страната, показали най-високи резултати през изминалата 2018 г. Отличието е за дейността на Русенския университе в направлението „Социални дейности“ и беше връчено на ректора на висшето училище проф. Христо Белов от зам.-министъра на образованието Петър Николов по време на официална церемония в столицата.

Професионалното направление „Социални дейности“ е едно от „най-младите“ в структурата на Русенския университет. Създадено е през 2012 г. и е акредитирано със специалностите Социални дейности за образователно-квалификационна степен “бакалавър” (редовна и задочна форма на обучение) и Клинична социална работа за образователно-квалификационна степен “магистър” (редовна и задочна форма на обучение).

За краткото си съществуване ръководеното от доц. д-р Сашо Нунев направление получи и международно признание. Дейността му, заедно с тази на Клуба на социалния работник в университета бяха посочени като едно от съществените постижения в областта на образованието по социална работа в годишния доклад на Европейска мрежа за социално действие ENSACT през 2016 г.